Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 25,1-13)

1.Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.
2.Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3.Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
4.Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.
5.Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.
6.Uprostřed noci se rozlehl křik: `Ženich je tu, jděte mu naproti!´
7.Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.
8.Tu řekly pošetilé rozumným: `Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!´
9.Ale rozumné odpověděly: `Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!´
10.Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.
11.Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: `Pane, pane, otevři nám!´
12.Ale on odpověděl: `Amen, pravím vám, neznám vás.´
13.Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu /ve kterou Syn člověka přijde/.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka