Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 24,9)

7.Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8.Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
9.Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
10.A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
11.povstanou lživí proroci a mnohé svedou
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka