Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 24,37-39)

35.Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
36.Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec.
37.Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka.
38.Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy,
39.a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.
40.Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán.
41.Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka