Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 24,10-14)

10.A tehdyť se zhorší mnozí, a vespolek se budou zrazovati, a jedni druhých nenáviděti.
11.A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé.
12.A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých.
13.Ale kdož by setrval až do konce, ten spasen bude.
14.A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka