Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 23,13)

11.Kdo je z vás největší, bude váš služebník.
12.Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
13.Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.
14.Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.
15.Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka