Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 21,43-46)

41.Řekli mu: "Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas."
42.Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: `Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích´?
43.Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.
44.Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí."
45.Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich.
46.Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka