Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 21,33-42)

33.Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.
34.Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody.
35.Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali.
36.Znovu poslal další služebníky, a to více než před tím, ale naložili s nimi právě tak.
37.Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: `Na mého syna budou mít přece ohled!´
38.Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: `To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a dědictví připadne nám!´
39.Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili.
40.Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?"
41.Řekli mu: "Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas."
42.Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: `Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích´?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka