Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 20,1-16)

1."Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici.
2.Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.
3.Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu,
4.a řekl jim: `Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.´
5.Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak.
6.Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: `Co tu stojíte celý den nečinně?´
7.Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.´ On jim řekne: `Jděte i vy na mou vinici.´
8.Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!´
9.Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár.
10.Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru.
11.Vzali ho a reptali proti hospodáři:
12.`Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!´
13.On však odpověděl jednomu z nich: `Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den?
14.Vezmi si, co ti patří a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě;
15.nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?´
16.Tak budou poslední první a první poslední. /Mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán./"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka