Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 19,3-12)

3.Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: "Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?"
4.Odpověděl jim: "Nečetli jste, že Stvořitel od počátku `muže a ženu učinil je´?
5.A řekl: `Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo´;
6.takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"
7.Namítnou mu: "Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?"
8.Odpoví jim: "Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo.
9.Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží."
10.Učedníci mu řekli: "Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit."
11.On jim odpověděl: "Ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je dáno.
12.Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka