Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 19,27-30)

25.Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?"
26.Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."
27.Na to mu řekl Petr: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?"
28.Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.
29.A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě.
30.Mnozí první budou poslední a poslední první."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka