Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 19,17)

15.Požehnal jim a šel dál.
16.A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?"
17.On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!"
18.Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit,
19.cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka