Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 18,6)

4.Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
5.A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.
6.Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.
7.Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.
8.Jestliže tě tvá ruka nebo noha svádí k hříchu, utni ji a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačený nebo chromý, než abys byl s oběma rukama či nohama uvržen do věčného ohně.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka