Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 18,23-35)

23."S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků.
24.Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven.
25.Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu.
26.Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení a všechno ti vrátím!´
27.Pán se ustrnul na oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.
28.Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: `Zaplať mi, co jsi dlužen!´
29.Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!´
30.On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh.
31.Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo.
32.Tu ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil;
33.neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?´
34.A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. -
35.Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka