Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 17,14-23)

14.Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil:
15."Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody.
16.A přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli ho uzdravit."
17.Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem!"
18.Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; od té chvíle byl chlapec zdráv.
19.Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli: "Proč jsme ho nemohli vyhnat my?"
20.On jim řekl: "Pro vaši malověrnost! Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné."
21.Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.
22.Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: "Syn člověka bude vydán do rukou lidí;
23.zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen." Velice se zarmoutili.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka