Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 13,33)

31.Ještě jiné podobenství jim předložil: "Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli;
32.je sice menší, než všecka semena, ale když vyroste, je větší, než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích."
33.Pověděl jim i toto podobenství: "Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí."
34.Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích; bez podobenství k nim vůbec nemluvil,
35.aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: `Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka