Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 13,3-9)

3.I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat.
4.Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.
5.Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi.
6.Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.
7.Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.
8.A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.
9.Kdo má uši, slyš!"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka