Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 13,25-30)

25.Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.
26.Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel.
27.Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: `Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel?´
28.On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.´ Sluhové mu řeknou: `Máme jít a plevel vytrhat?´
29.On však odpoví: `Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.
30.Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.´"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka