Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 12,46-13,3)

46.Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.
47.Někdo mu řekl: "Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."
48.On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?"
49.Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři.
50.Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka."
1.Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře.
2.Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu.
3.I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka