Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 12,30-37)

30.Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
31.Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.
32.I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.
33.Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci.
34.Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.
35.Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.
36.Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
37.Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka