Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 12,15-21)

15.Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil;
16.ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali -
17.aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:
18.`Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něho svého Ducha. A vyhlásí soud národům.
19.Nebude se přít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas.
20.Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství.
21.A v jeho jménu bude naděje národů.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka