Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 12,1-8)

1.V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali mnout zrní z klasů a jíst.
2.Když to viděli farizeové, řekli mu: "Hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!"
3.On jim však řekl: "Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on a ti kdo byli s ním?
4.Jak vešel do domu Božího a jedli posvátné chleby, ačkoli to nebylo dovoleno jemu ani těm, kdo ho doprovázeli, nýbrž kněžím?
5.A nečetli jste v Zákoně, že kněží službou v chrámu porušují sobotu, a přesto jsou bez viny?
6.Pravím vám, že zde je víc než chrám.
7.Kdybyste věděli, co znamená, `milosrdenství chci, a ne oběť´, neodsuzovali byste nevinné.
8.Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka