Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 11,16-20)

16.Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy:
17.`Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.´
18.Přišel Jan, nejedl, nepil - a říkají: `Je posedlý.´
19.Přišel Syn člověka, jí a pije - a říkají: `Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!´ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky."
20.Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání:
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka