Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 10,32-38)

32.Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;
33.kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
34.Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
35.Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;
36.a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´.
37.Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.
38.Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka