Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 10,23-31)

23.Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.
24.Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
25.Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!
26.Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
27.Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.
28.A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
29.Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.
30.U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.
31.Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka