Bible

Evangelium podle Marka (Mar 8,27-31)

27.Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků ptal: "Za koho mě lidé pokládají?"
28.Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků."
29.Zeptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš."
30.I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali.
31.A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka