Bible

Evangelium podle Marka (Mar 8,11-21)

11.I přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli.
12.V duchu si povzdechl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení.
13.Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh.
14.Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb.
15.Domlouval jim: "Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!"
16.I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba.
17.Když to Ježíš zpozoroval, řekl jim: "Proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá?
18.Oči máte, a nevidíte, uši máte, a neslyšíte! Nepamatujete se,
19.když jsem lámal těch pět chlebů pěti tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Řekli mu: "Dvanáct."
20."A když sedm chlebů čtyřem tisícům, kolik plných košů nalámaných chlebů jste sebrali?" Odpověděli mu: "Sedm."
21.Řekl jim: "Ještě nechápete?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka