Bible

Evangelium podle Marka (Mar 7,14-24)

14.Když znovu svolal zástup, řekl jim: "Slyšte mě všichni a rozumějte:
15.Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.
16.Kdo má uši k slyšení, slyš!"
17.Když opustil zástup a vešel do domu, ptali se ho jeho učedníci na to podobenství.
18.Řekl jim: "Tak i vy jste nechápaví? Nerozumíte, že nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit,
19.poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje?" Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté.
20.A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje.
21.Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy,
22.cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.
23.Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka."
24.Vstal a šel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka