Bible

Evangelium podle Marka (Mar 6,7-13)

7.Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy.
8.Přikázal jim, aby si nic nebrali na cestu, jen hůl: ani chleba, ani mošnu, ani peníze do opasku;
9.aby šli jen v sandálech a nebrali si dvoje šaty.
10.A řekl jim: "Když přijdete někam do domu, tam zůstávejte, dokud z těch míst neodejdete.
11.A které místo vás nepřijme a kde vás nebudou chtít slyšet, vyjděte odtamtud a setřeste prach svých nohou na svědectví proti nim."
12.I vyšli a volali k pokání;
13.vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka