Bible

Evangelium podle Marka (Mar 5,40)

38.I přišel do domu knížete školy, a viděl tam hluk, ano plačí a kvílí velmi.
39.I všed tam, řekl jim: Co se bouříte a plačete? Neumřelať děvečka, ale spí.
40.I posmívali se jemu. On pak vyhnav všecky, pojal otce a matku děvečky, a ty, kteříž s ním byli, i všel tam, kdež děvečka ležela.
41.A vzav ruku děvečky, řekl jí: Talitha kumi. Což se vykládá: Děvečko, (toběť pravím), vstaň.
42.A hned vstala děvečka, a chodila; nebo byla ve dvanácti letech. I zděsili se divením převelikým.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka