Bible

Evangelium podle Marka (Mar 3,20-27)

20.Vešel do domu a opět shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst.
21.Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl.
22.Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: "Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony."
23.Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana?
24.Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát.
25.Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát.
26.A povstane-li satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec.
27.Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka