Bible

Evangelium podle Marka (Mar 2,1-12)

1.Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma.
2.Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim.
3.Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli.
4.Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel.
5.Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy."
6.Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali:
7."Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?"
8.Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: "Jak to, že tak uvažujete?
9.Je snadnější říci ochrnutému: `Odpouštějí se ti hříchy,´ anebo říci: `Vstaň, vezmi své lože a choď?´
10.Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne ochrnutému:
11."Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"
12.On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: "Něco takového jsme ještě nikdy neviděli."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka