Bible

Evangelium podle Marka (Mar 15,43-16,8)

43.přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo.
44.Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev.
45.A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi.
46.Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu přivalil kámen.
47.Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen.
1.Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.
2.Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu.
3.Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?"
4.Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký.
5.Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se.
6.Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily.
7.Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: `Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.´"
8.Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka