Bible

Evangelium podle Marka (Mar 14,3-9)

3.Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu.
4.Někteří se hněvali: "Nač ta ztráta oleje?
5.Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly dát chudým." A osopili se na ni.
6.Ježíš však řekl: "Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek.
7.Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne však nemáte stále.
8.Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu.
9.Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka