Bible

Evangelium podle Marka (Mar 13,14-23)

14.Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost´ stát tam, kde být nemá - kdo čte, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;
15.kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal;
16.a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť.
17.Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!
18.Modlete se, aby to nebylo v zimě.
19.S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška nikdy nebude.
20.A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny.
21.A tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš, hle tam´, nevěřte!
22.Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.
23.Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka