Bible

Evangelium podle Marka (Mar 13,12)

10.Především ale musí být všem národům kázáno evangelium.
11.Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
12.Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je.
13.Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn."
14."Až uvidíte onu `otřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka