Bible

Evangelium podle Marka (Mar 13,1-8)

1.A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!"
2.Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."
3.Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej:
4."Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!"
5.Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
6.Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: `Já jsem to´ a svedou mnohé.
7.Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale ještě nebude konec.
8.Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka