Bible

Evangelium podle Marka (Mar 12,1-12)

1.Začal k nim mluvit v podobenstvích: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž k lisu a vystavěl strážní věž; pak ji pronajal vinařům a odcestoval.
2.V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice.
3.Ale oni ho chytili, zbili a poslali zpět s prázdnou.
4.Opět k nim poslal jiného služebníka. Toho zpolíčkovali a zneuctili.
5.Poslal dalšího, toho zabili; a mnoho jiných - jedny zbili, jiné zabili.
6.Měl ještě jednoho: svého milovaného syna. Toho k nim poslal nakonec a říkal si: `Na mého syna budou mít přece ohled.´
7.Ale ti vinaři si mezi sebou řekli: `To je dědic. Pojďme a zabijme ho a dědictví bude naše!´
8.A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice.
9.Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným.
10.Nečetli jste v Písmu slovo: `Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným;
11.Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích´?"
12.Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim, ale báli se lidu. I nechali ho a odešli.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka