Bible

Evangelium podle Marka (Mar 11,27-33)

27.Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákoníci a starší
28.a řekli mu: "Jakou mocí to činíš? A kdo ti dal moc, abys to činil?"
29.Ježíš jim řekl: "I já vám položím jednu otázku; odpovězte mně, a já vám povím, jakou mocí to činím!
30.Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Odpovězte mi!"
31.I dohadovali se mezi sebou: "Řekneme-li `z nebe´, namítne nám: `Proč jste mu tedy neuvěřili´?
32.Řekneme-li však `od lidí´?" - to se zase báli zástupu; neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok.
33.Odpověděli tedy Ježíšovi: "Nevíme." A Ježíš jim řekl: "Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka