Bible

Evangelium podle Marka (Mar 10,23-32)

23.Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!"
24.Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: "Dítky, jak těžké je vejít do království Božího /těm, kdo spoléhají na bohatství/!
25.Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království."
26.Ještě více se zhrozili a říkali si: "Kdo tedy může být spasen?"
27.Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko."
28.Tu se Petr ozval: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou."
29.Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo manželku nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium,
30.aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.
31.Mnozí první budou poslední a poslední první."
32.Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi; byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých Dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat:
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka