Bible

Evangelium podle Marka (Mar 10,18)

16.Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.
17.Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, a poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"
18.Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.
19.Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!"
20.On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka