Bible

Evangelium podle Marka (Mar 10,11-16)

11.I řekl jim: "Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství;
12.a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství."
13.Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali.
14.Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.
15.Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde."
16.Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka