Bible

Evangelium podle Marka (Mar 1,6-11)

6.Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel.
7.A kázal: "Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi.
8.Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.
9.V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.
10.V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj.
11.A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka