Bible

Evangelium podle Marka (Mar 1,35-44)

35.Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
36.Šimon a jeho druhové se pustili za ním.
37.Když ho nalezli, řekli: "Všichni tě hledají."
38.Řekne jim: "Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel."
39.A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy.
40.Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit."
41.Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist."
42.A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn.
43.Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč
44.a nařídil mu: "Ne, abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal - jim na svědectví."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka