Bible

Evangelium podle Marka (Mar 1,15)

13.Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.
14.Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium.
15.Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."
16.Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři.
17.Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka