Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 7,2-10)

2.Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo; ten byl na smrt nemocen.
3.Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka.
4.Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili: "Je hoden, abys mu to udělal;
5.neboť miluje náš národ, i synagógu nám vystavěl."
6.Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal setník své přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu.
7.Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv.
8.Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému `jdi´, pak jde; jinému `pojď sem´, pak přijde; a svému otroku `udělej to´, pak to udělá."
9.Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: "Pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli."
10.Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka