Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 6,24-30)

24.ALe běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo.
25.Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat.
26.Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.
27.Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.
28.Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.
29.Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili!
30.Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka