Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 5,33-39)

33.Oni mu řekli: "Učedníci Janovi se často postí a konají modlitby, stejně tak i učedníci farizeů; tvoji však jedí a pijí."
34.Ježíš jim řekl: "Můžete chtít, aby se hosté na svatbě postili, když je ženich s nimi?
35.Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom, v těch dnech, se budou postit."
36.Řekl jim i podobenství: "Nikdo neutrhne kus látky z nového šatu a nezalátá jím starý šat; jinak bude mít díru v novém a ke starému se se záplata z nového nehodí.
37.A nikdo nedává mladé víno do starých měchů; jinak mladé víno roztrhne měchy a vyteče a měchy přijdou nazmar.
38.Nové víno se musí dát do nových měchů.
39.Kdo se napije starého, nechce nové; řekne: `Staré je lepší.´"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka