Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 4,29)

27.A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman."
28.Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.
29.Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů.
30.On však prošel jejich středem a bral se dál.
31.Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka