Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 4,16-22)

16.Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.
17.Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno:
18.`Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, /abych uzdravil ty, kdo mají zraněné srdce,/ abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,
19.abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.´
20.Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny.
21.Promluvil k nim: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli."
22.Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: "Což to není syn Josefův?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka