Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 22,43-45)

41.Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se:
42."Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se staň."
43.Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly.
44.Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.
45.Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli.
46.Řekl jim: "Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení."
47.Ještě ani nedomluvil, a hle, zástup, a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z Dvanácti; přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka